График на часовете за присъствено и ОРЕС

График на присъствено и неприсъствено обучение (виж тук)

Разписание на учебните часове за 04.03.-17.03.2021 г. (виж тук)

Разписание на учебните часове – 18.02. до 28.02.2021г. (виж тук)

Разписание на учебните часове от 04.02.2021г. – 17.02.2021г. присъствено (виж тук) и ОРЕС (виж тук)