График на часовете


За учебната 2019/2020 година учебните занятия ще се провеждат по посочения график, като учебните занятия за I, II, III, IV и от V до VII клас ще се провеждат в една смяна, а останалите класове –  и от VIII, XI до XII ще се провеждат в обратната смяна.

На 17.09.2019 г. първа смяна ще учат I, II, III, IV  и от V до VII клас.