График на часовете за присъствено и ОРЕС

График за обучението в периода 1.05-28.05.2021 г. (виж тук)

График за обучението в периода 26.04-30.04.2021 г. (виж тук)

График за обучението в периода 12.04- 23.04.2021 г.виж тук)

Заповед за обучение за периода от 01.04.2021 г. до 11.04.2021 г. на учениците от I до XII клас (виж тук)

Заповед за обучение за периода от 29.03.2021 г. до 31.03.2021 г. на учениците от I до XII клас (виж тук)

Заповед за обучение за периода от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. на учениците от I до XII клас (виж тук)

График на присъствено и неприсъствено обучение (виж тук)

Разписание на учебните часове за 04.03.-17.03.2021 г. (виж тук)

Разписание на учебните часове – 18.02. до 28.02.2021г. (виж тук)

Разписание на учебните часове от 04.02.2021г. – 17.02.2021г. присъствено (виж тук) и ОРЕС (виж тук)