График за факултативните часове


II срок

График за факултативните учебни часове в начален етап (виж тук)

График за факултативните учебни часове в прогимназиален етап (виж тук)

I срок

График за факултативните учебни часове в начален и прогимназиален етап (виж тук)

График за факултативните учебни часове в гимназиален етап (виж тук)