сряда, декември 6, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

График на учебните часове за периода 01-28.05.2021 г.

В периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от I-IV клас ще се осъществява присъствено.
В периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от V-XII клас ще се осъществява, както следва:

  1. На 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г.присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас, за останалите класове обучение се осъществява от разстояние в електронна среда
  2. От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас, за останалите класове обучение се осъществява от разстояние в електронна среда;
  3. От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас, за останалите класове обучение се осъществява от разстояние в електронна среда.