понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

График на поправителна сесия – юли

 1. График за провеждане на изпитите за промяна на оценката за учениците от гимназиален етап – дневна форма на обучение през месец юли
 • 05.07.2019 г. – Информационни технологии – 09:00 ч., 18 каб.
 • 05.07.2019 г. – Български език и литература – 09:00 ч., 16 каб.
 • 08.07.2019 г. – Химия и опазване на околната среда – 09:00 ч., 16 каб.
 • 09.07.2019 г. – Предприемачество – 09:00 ч., 16 каб.
 • 10.07.2019 г. – Физика и астрономия – 09:00 ч., 16 каб.

2. График за провеждане на изпитите за учениците от 12 клас – дневна форма и СФО /от минали години/ през месец юли

/Николета; Илия; Елеонора; Симеон/

 • 02.07.2019 г. – Математика – 09:00 ч., каб.21
 • 03.07.2019 г. –Счетоводство на фирмата – 09:00 ч., каб. 21
 • 03.07.2019 г. – Английски език- 09:00 ч., каб. 21
 • 05.07.2019 г. – БЕЛ – 09:00 ч., каб. 21
 • 05.07.2019 г. – Фирмено право – 9:00 ч., каб. 21
 • 08.07.2019 г. – Мениджмънт на фирмата – 09:00 ч., каб. 21
 • 10.07.2019 г. – Маркетинг и реклама – 09:00 ч., каб. 21
 • 12.07.2019 г. – Математика ЗИП – 09:00 ч,. каб. 21

                                                      От ръководството