График за провеждане на ЧК

I срок

График за провеждане на ЧК начален етап (виж тук)

График за провеждане на ЧК прогимназиален етап (виж тук)

График за провеждане на ЧК гимназиален етап (виж тук)