График за консултации

II срок

График за консултациите в начален етап (виж тук)

График за консултации в ГЦОУД (виж тук)

График за консултациите в прогимназиален етап (виж тук)

График за консултациите в гимназиален етап (виж тук)

I срок

График за консултациите в начален етап (виж тук)

График за консултациите в прогимназиален етап (виж тук)

График за консултациите в гимназиален етап (виж тук)