понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

График за провеждане на изпитите за промяна на оценката за учениците от гимназиален етап– дневна форма на обучение през месец септември

1/ 02.09.2019 г.– Информационни технологии – 9.00 ч. 19 каб.
2/ 02.09.2019 г.– Физика и астрономия – 9.00 ч. 16 каб.
3/ 05.09.2019 г.– Български език и литература – 9.00 ч. 16 каб.
4/ 05.09.2019 г.– Предприемачество – 9.00 ч. 16 каб.
5/ 11.09.2019 г.- Химия и опазване на околната среда – 9.00 ч. 16 каб.

От ръководството