В хранилището на мъдростта……

Спонтанно, но организирано, днес, учениците от X и XII клас на СУ «Св. Паисий Хилендарски», с учителите по история и български език и литература – Мирослава Димитрова и Даниела Здравкова, посетиха Народната библиотека «Иван Вазов» гр. Пловдив. Мероприятието е част от Националната програма «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул «Библиотеки като образователна среда», което съвпада с датата 23 април – Световен ден на книгата.

  Г-жа Диана Блъскова запозна учениците с организацията на библиотеката; обема на библиотечните издания, които се съхраняват в сградата на библиотеката; особеностите на хранилището и начина на работа с осигуряването на книги, които не са предоставени за свободен достъп.

 Впечатлени и ентусиазирани, учениците съжалиха, че до този момент са пропуснали да посетят това привлекателно място. Успяха да зададат своите въпроси и да направят коментари, за новото и интересното, което откриха за себе си.

 Особено значение имаше лекцията на д-р Петко Георгиев, главен библиотекар в отдел «Специални сбирки». Словоохотлив и отдаден на професията си, той запали учениците с разказа си за различните видове ръкописи, които се съхраняват в библиотеката. Представи им различни ценни издания, обясни значението, което те имат за библиотеката. Провокира ги с въпроси коя е първата печатна книга в света и коя в България. Ръцете на д-р Георгиев, покрити с бели ръкавици, благоговейно разтвориха страниците на първата печатна книга в България – «Неделник» на Софроний Врачански, «Рибен буквар» на Петър Берон, «Стематография» на Христофор Жефарович, микроскопично издание на Корана и най-малката книга у нас, която съдържа реч на Тодор Живков, предназначена за подарък.

Това е стандартна информационна бележка. Кое е важното?

Група ученици, посветиха свободното си време на една идея, която вече се приема за отживелица – четенето на книги и посещението на библиотека. Те разбраха, че това е храм на тайнство, което отдавна са престанали да разбират. И тази среща, днес, им напомни, че те знаят и разбират значението на книгите, които отдавна не са част от живота им. Осъзнаха колко малко е нужно отново да се докоснат до мъдростта на времето, съхранена до днес. Споделиха желанието си да се организират и обсъждат прочетенето. Избраха книги, които планират да прочетат.

Д-р Георгиев, на изпроводяк, сподели мечтата и желанието си да се срещне с учениците в читалните зали на библиотеката, защото освен всичко друго, тя е място, което събира и обединява – интереси, идеи. Изгражда общности.

Ние също се надяваме, че отново върнахме книгата и интереса към нея в живота, на макар и малък кръг, млади хора!