В дните 12, 13 и 14 септември 2022 г., зрелостниците могат да се запознаят с оценените изпитни работи от ДЗИ, сесия: август септември 2022 г. в eлектронна среда

 1. Всеки зрелостник лично може да се запознае с изпитната си работа срещу документ за
  самоличност (лична карта или свидетелство за правоуправление на МПС) и в присъствието на
  представител на училищната зрелостна комисия по следния график:
  1.1. 12.09.2022 г. (понеделник) от 14:00 до 16:00 часа, място за запознаване с писмените
  работи – каб. 28
  1.2. 13.09.2022 г. (вторник) от 14:00 до 16:00 часа, място за запознаване с писмените работи –
  каб. 28
  1.3. 14.09.2022 г. (сряда) от 14:00 до 16:00 часа, място за запознаване с писмените работи –
  каб. 28
 2. Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа.
 3. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от
  залата.
 4. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.