Възстановяване на присъственото обучение от 16.11.2021 г. за I-IV кл.

Разписание на учебните часове, за дните в които се провежда тестване на учениците