Връщане към присъствено обучение от 01.12.2021 г. чрез ротация


Разпределение на кабинетите в периода 01.12-07.12.21 г (виж тук)

Разписание на учебните часове в периода 01.12-07.12.21 вкл (виж тук)