Връчване на свидетелства за завършен 7-и клас

Днес 16.06.2017г. в СУ ,,Св. П. Хилендарски“ тържествено бяха връчени свидетелствата за завършен 7 клас на учениците.