Временно разписание на online учебните часове в гимназиален етап (VIII-XII кл.)

Считано от 11.11.2020 г. за времето на неприсъствено ОЕСР, както следва: