Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна  за I – XII клас
05.02.2019 г.  – междусрочна за I – XII клас
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по чужд език (по желание на ученика)
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
17.06.2019 г. – НВО в VII клас по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Училищни празници:

31.10.2018 г.- Патронен празник на училището

Национални и официални празници:

22.09.2018 г. – Ден на независимостта на България;
24-26.12.2018 г. – Коледа;
1.01.2019 г. – Нова година;
3.03.2019 г. – Ден на Освобождението на България – национален празник;
1.05.2019 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6.05.2019 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2019 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;