Ваканции и неучебни дни

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Училищни празници:

31.10.2017 г. – Патронен празник на училището

Национални и официални празници:

22.09.2017 г. – Ден на независимостта на България
24-26.12.2017 г. – Коледа
1.01.2018 г. – Нова година;
3.03.2018 г. – Ден на Освобождението на България – национален празник;
1.05.2018 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6.05.2018 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2018 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;