Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна  за I – XII клас
05.02.2020 г.  – междусрочна за I – XII клас
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по чужд език (по желание на ученика)
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
9.06.2020 г. – НВО в VII клас по БЕЛ и на Х клас
11.06.2020г. – НВО в VII клас по математика и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
16.06.2020г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Училищни празници:

31.10.2019 г.- Патронен празник на училището

Национални и официални празници:

22.09.2019 г. – Ден на независимостта на България;
24-26.12.2019 г. – Коледа;
1.01.2020 г. – Нова година;
3.03.2020 г. – Ден на Освобождението на България – национален празник;
1.05.2020 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6.05.2020г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2020 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;