събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Важно! За Вас осмокласници

Класни ръководители:

клас, профил „Обществени науки“ – класен ръководител Силва Икимова

клас, профил „Природни науки“ – класен ръководител Иванка Ленгерджиева

клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – класен ръководител Петя Младенова

Родителска среща за всички родители на учениците от гимназиален етап / VIII-XII/ клас на 19.09.2019 г. от 18:15  ч.

От ръководството на СУ „Св. Паисий Хилендарски“