понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

ОТЛАГА СЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Уважаеми родители,
Във връзка със Заповед №РД-01-626/ 27.10.2020 г. на МЗ ви информираме, че МТ „Черноризец Храбър“ НЯМА да се проведе на 01.11.2020 г.
Таксата, внесена от родителите ще бъде върната. Заповядайте в удобно за Вас време.

С уважение,
д-р Ирена Душкова
Директор