ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА!

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2023 г.
/събота/ в СУ „Никола Вапцаров“, Пловдив, ул. “Огражден“ № 10 от 14:00 часа.
Всички класирани ученици да се явят в сградата на училището в 13:15
часа. Задължително е всеки ученик да носи и представи документ за
самоличност със снимка. 
Учениците могат да ползват чертожни инструменти, непрограмируеми
калкулатори. Не могат да използват таблици, справочници, програмируеми
калкулатори и мобилна техника.
Желаем Ви успех!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА СУ „Св. П. ХИЛЕНДАРСКИ“