събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

Запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и
литература, математика и чужд език от НВО в VІІ клас за учебната 2021/2022 г.

Съгласно заповед на началника на РУО – Пловдив, учениците в присъствието
на родител или настойник, могат да се запознаят с проверената си изпитна
работа от национално външно оценяване в края на VII клас за учебната
2021/2022 г. в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и
оценка на изпитните работи в електронна среда, както следва:
 По български език и литература от 28.06.2022 г. до 29.06.2022 г. от
09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски”, гр. Пловдив, бул. „Шести
септември” № 1
 По математика от 28.06.2022 г. до 29.06.2022 г. от 09.00 до 17.30 часа в
ПГ по електротехника и електроника , гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“
№26
 По чужд език на 29.06.2022 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски”,
гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 1
Ученикът и неговият родител/настойник се запознават със сканираната и
оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор чрез влизане в
системата. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване, преписване
или изнасяне на сканираното изображение на изпитните работи. Не се допуска
разглеждане на изпитни работи на други ученици.