ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

От 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г. зрелостниците, които имат неуспешно положен
ДЗИ могат да подадат заявление за явяване за сесия август-септември 2022 г.
Заявленията се подават в канцеларията на училището от 8:30 часа до 12:00 часа
и от 13:00 часа до 16:30 часа.