ВАЖНО! За всички зрелостници

Резултатите от от ДЗИ могат да се видят /сканирани/
в училищната библиотека на 13.06.2019 г. от 13.00 ч.
до 16.00 ч. и на 14.06.2019 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч.

От ръководството