Администрация

МАРИЯ НЕШЕВА
– главен счетоводител
СТОЯН БИМБАШЕВ
– счетоводител
ТЕОДОРА ХРИСТОВА
– технически изпълнител
СВОБОДА БОГОЕВА
– завеждащ административна служба
МИЛЕНА ВЕЛИКОВА
– касиер-домакин